OBJEDNAJ si titul FEMINITY

Vezmi svoju ženskú stránku do vlastných rúk.

1. VYBER SI VERZIU MAGAZÍNU

  • FEMINITY magazín Digital + Print Dalajlámova mačka  —  7,00
  • FEMINITY magazín Print Dalajlámova mačka  —  5,00
  • FEMINITY magazín Digital + Print Baden  —  7,00
  • FEMINITY magazín Print Baden  —  5,00
ikonka šípka nadol

- 2. DOPLŇ SVOJE ÚDAJE -

Fakturačná adresa

Doručovacia adresa

Túto adresu vyplňte len vtedy, ak chcete výtlačky zasielať na inú adresu ako fakturačnú.
Výtlačky jednotlivých titulov je možné dodávať len na území Slovenska.


- 3. TVOJ SPÔSOB PLATBY -

Vaša objednávka

Produkt
Quantity
Cena
×
FEMINITY magazín Digital + Print Dalajlámova mačka
5,83 (bez DPH)
Medzisúčet 5,83 (bez DPH)
Doprava
DPH 1,34
Cena spolu vrátane DPH 8,00

Keď kliknete „dokončiť a zaplatiť“, otvorí sa okno platobnej brány. V ňom zadáte údaje pre platbu. Po vyplnení a odkliknutí platby prosím neklikajte „späť“ ani nezatvárajte platobné okno. Počkajte, kým uvidíte oznam, že platba prebehla. Po zaplatení Vám do hodiny na e-mail prídu prihlasovacie údaje k vášmu kontu aj potvrdenie celej Vašej objednávky.

OBJEDNAJTE si aj STARŠIE ČÍSLA   →